تبلیغات
دانشگاه علوم وفنون مازندران مهندسی صنایع - درك ارتباط بین JIT ، TQM و SCM و اثرات آنها در عملكرد تجاری
 
دانشگاه علوم وفنون مازندران مهندسی صنایع
موفقیت یعنى سازگارى با حوادث روزگار
                                                        
درباره وبلاگ

مدیریت وب سایت:
مهندس محمد جواد مهدوی
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه (با استفاده از
نرم افزارهای primavera&Microsoft Project)
کارشناس مدیریت ریسک پروژه (با استفاده از نرم افزار permaster)
کارشناسی:مهندسی صنایع – برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
دانشگاه علوم و فنون مازندران
کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع - صنایع
دانشگاه آزاد قزوین
----------------------------------------------------
Engineer Mohammad Javad Mahdavi
Expert:Project Planning & Control
(Oil & Gas & Construction Projects)
Email : Mohammadjavad.mahdavi@yahoo.com
Web Site : http://mjm0123.mihanblog.com
مدیر وبلاگ : محمد جواد مهدوی
نظرسنجی
نمره شما به وبلاگ من چند میتونه باشه؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
گرد اورنده:احمد طالشیان

JIT ، TQM و SCM روش هایی هستند كه در آنها سعی در افزایش كارایی و تاثیر عملكرد یك سیستم است. به رغم آن كه تفاوت های موجود در اهداف و انگیزه های این روش ها، گاه به جداسازی آنها منجر می شود اما كوتاه زمانی است كه این سه رویكرد به هم مرتبط درنظر گرفته می شوند.    

در سال های اخیر اقدامات بسیاری برای پیشبرد اجرای فعالیت ها صورت گرفته است. سه راهكار جدید تحویل به موقع، مدیریت زنجیره عرضه و مدیریت كیفیت بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته اند. گرچه این سه راهكار به صورت جداگانه مطرح می شوند اما مانند سه اهرم مرتبط در استراتژی فعالیت ها مورد استفاده قرار می گیرند. این مطالعه به صورت تجربی نشان می دهد كه این سه روش تا چه حد به یكدیگر مرتبط هستند و از سوی دیگر به بررسی نقش آنها در اجرای فعالیت های تجاری می پردازد. نتایج نشان می دهد كه در سطوح استراتژی و اجرایی، میان نحوه نگرش سازمان به این سه راهكار، ارتباط وجود دارد و همچنین درك پویایی زنجیره عرضه و تعهد به كیفیت، بیشترین تاثیر را در فعالیت های اجرایی برجای می گذارد.


طی سال های گذشته برای پاسخگویی به افزایش كیفیت محصولات و كاهش زمان پاسخگویی به بازار و همچنین پایین آوردن هزینه ها، مدل های جدید ابتكاری و اجرایی معرفی شده اند. در میان این الگوها سه مدل هم در مباحث دانشگاهی و هم در زمینه های تجربی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند كه عبارتند از:

۱ تحویل به موقع

۲ مدیریت كیفیت جامع (TQM)

۳ مدیریت زنجیره عرضه (SCM)

فلسفه JIT بر حذف تلفات و مواد با ساده سازی فرایندهای تولید استوار است. كاهش زمان تنظیمات، كنترل گردش مواد و تاكید بر تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، روش هایی هستند كه توسط آنها انبارداری اضافی حذف می شود یا كاهش می یابد و منابع به صورت كاراتری مورد استفاده قرار می گیرد.

روش TQM گسترش و كاربردی كردن فرهنگی رایج است كه در آن بر مشتری گرایی، بهبود مستمر، قوی سازی نیروی كار و تصمیم سازی براساس اطلاعات تاكید می شود. جهت گیری طراحی محصولات براساس نیازمندی های مشتریان و تمركز بر كیفیت محصولات در تمامی مراحل به عنوان محرك های اصلی در افزایش كیفیت محصول و در پی آن عملكرد تجاری بهتر است.


در روش SCM فرایند تصمیم گیری به نحوی طراحی می شود كه منافع خریدار و تامین كننده به طور مشترك در آن دیده شده و هدف، روان سازی گردش مواد در زنجیره عرضه است. در مدیریت كارای زنجیره عرضه، محرك های اصلی عبارتند از: كاهش زمان انتقال و هزینه مواد و نیز افزایش كیفیت محصول و قابلیت پاسخگویی.

JIT ، TQM و SCM روش هایی هستند كه در آنها سعی در افزایش كارایی و تاثیر عملكرد یك سیستم است. به رغم آن كه تفاوت های موجود در اهداف و انگیزه های این روش ها، گاه به جداسازی آنها منجر می شود اما كوتاه زمانی است كه این سه رویكرد به هم مرتبط درنظر گرفته می شوند. دو روش JIT و SCM به دنبال افزایش كیفیت هستند؛ اولی با استفاده از پیشرفت در فرایندهای تولید و دومی یكپارچه سازی فرایندهای تولید و توسعه در زنجیره عرضه. كاربرد موفق روش JIT به هماهنگ سازی تقویم تولید با زمان تحویل تامین كننده و نیز خدمات ارائه شده توسط تامین كنندگان (از نظر كیفیت محصول و اطمینان از تحویل به موقع) بستگی دارد. تمامی اینها مستلزم افزایش ارتباط تنگاتنگ با تامین كنندگان و یكپارچه سازی برنامه های تولید با برنامه های تولید تامین كنندگان است. این فرض وجود دارد كه وقتی سه روش یاد شده به خوبی تعریف شوند، می توانند نشان دهنده عناصر یك استراتژی كاربردی یكپارچه باشند.

اسنل و دین دریافتند كه تمایز بین TQM و JIT بسیار مشكل است زیرا این دو از المان هایی مشترك برخوردارند. مفهوم یك استراتژی یكپارچه كاربردی، عناصر متفاوتی را پدید می آورد اما تجربیات و راهكارهای تكمیلی تولید مفاهیم جدیدی نیستند. پتانسیل های استراتژیك مهمی در مدیریت یكپارچه و همچنین در زمینه به كارگیری تكنولوژی های تولید پیشرفته همراه با JIT و روش های مدیریت وجود دارد. ادعا می شود كه جریان های ساده فعالیت هایی كه به طور خودكار ارزش افزوده به همراه دارند و نیز توسط جابه جایی، ذخیره سازی و دوباره كاری قطع نمی شوند، همزمان می توانند باعث رسیدن به اهداف توسعه ای و كاهش هزینه ها شوند.

در حالی كه نظریه به كارگیری روش های مختلف كاربردی در یك استراتژی كاربردی واحد خالی از ارزش نیست اما شواهد تجربی محدودی درباره اثرگذاری این استراتژی بر كارایی وجود دارد. فلین و همكارانش نشان دادند كه روش های JIT و TQM یكدیگر را به صورت دوطرفه تقویت می كنند و این هماهنگی به صورت مثبت باعث افزایش كارایی تولید می شود. آنها همچنین دریافتند كه عوامل متداول فراساختاری بر این كارایی موثرند. ناكامورا و همكاران نشان دادند كه دو روش TQM و JIT در افزایش كارایی تولید موثر هستند؛ در حالی كه TQM اثر بیشتری بر این كارایی می گذارد. در مقابل دین و اسنل ثابت كردند كه روش های مدیریت كیفیت بر كارایی اثر می گذارند؛ در حالی كه JIT این اثر را ندارد. ساكا كیبارا و همكاران اعتقاد داشتند كه روش JIT فقط زمانی می تواند بر كارایی اثر بگذارد كه یك فراساختار كیفیت مدار و استراتژیك با آن همراه شود. تن و همكاران نشان دادند كه TQM باید با فعالیت هایی كه درصدد تفهیم سازی تامین كننده برای رسیدن به منافع در عملكرد تجاری هستند، همراه باشد. ارتباط واضح بین JIT ، TQM و SCM در پرسش را پدید می آورد: ۱ كدام یك از عناصر JIT ، TQM و SCM با یكدیگر درارتباطند؟ ۲ – این سه شیوه چگونه كارایی تجاری یك كارخانه را تحت الشعاع قرار می دهند؟

▪تحویل به موقع (JIT)

از زمان معرفی این مبحث (JIT) و انتشار مقالات درباره مفاهیم اصلی آن مانند كاهش زمان تنظیمات، كاهش تولید اضافه، استفاده از Kanbans ها، زمانبندی سطوح تولید و اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، مطالعات بسیاری درباره كاربرد JIT صورت گرفته است. این مطالعات ارتباطات بین JIT و سایر فعالیت های تولیدی، ارتباطات فروشنده و مشتری و كاربرد JIT را مورد بررسی قرار می دهند. اثرگذاری استراتژی JIT بر كارایی و به ویژه كارایی تولید، موضوع بسیاری از این مطالعات بوده است. نتایج همواره نشان داده اند كه اجرای روش JIT ارتباط تنگاتنگی با كیفیت، بهره انبارداری (گردش انبار) و توان عملیاتی دارد. مطالعات بسیاری هم نشان داده اند كه افزایش كارایی تجاری ارتباط بسیار نزدیكی با روش JIT دارد. همچنین با استفاده از این روش در زمینه، پیشرفت های قابل مشاهده ای حاصل شده است.

▪مدیریت جامع كیفیت (TQM)

یك سازمان به سمت برقراری برنامه های مدیریت كیفیت، ناكارا نشان داده اند. اواخر دهه ۱۹۸۰ تلاش هایی برای تعریف ساختار اساسی مدیریت كیفیت صورت گرفت. در سال های اخیر مطالعات بسیاری برای یافتن ارتباطات بین كیفیت و اجرا انجام شده است. اندرسن و همكاران نشان دادند كه راهبری آینده نگر، همكاری های داخل و خارج سازمانی، مدیریت فرایند و نیروی كار، ساختار كلیدی مدیریت كیفیت هستند. از دیدگاه آنها، این ساختار عامل رضایت مشتری است. ساختارهای مشابهی هم در سایر مطالعات مشخص و نشان داده شد كه در كیفیت محصول، كارایی تولید و مقیاس های دقیق تر و گسترده تر برای سنجش كارایی تولید، اثر مثبتی دارند. شواهد محدودی دال بر تاثیرگذاری مدیریت كیفیت بر عملكرد تجاری وجود دارد. ویلسون و كولیر نشان دادند كه منطق اصلی جایزه ملی كیفیت مالكم بالدریج این است كه رهبری سیستم، مدیریت كیفیت و نیز عملكرد تجاری را هدایت می كند. بنا به مطالعات صورت گرفته، چارچوب این جایزه نه تنها نماینده ای معتبر برای عنوان TQM است بلكه این ساختار با سایر پارامترها نیز مرتبط است.

▪مدیریت زنجیره عرضه (SCM)

تاكنون برای مدیریت زنجیره عرضه تعاریف مختلفی ارائه شده است. اما نكته مهم این است كه زنجیره عرضه دارای یك سری فعالیت های همگراست كه هدف آنها ایجاد ارزش افزوده برای مشتری است. به رغم این حقیقت كه تصور می شود در زنجیره عرضه باید فرایندهای حمل و نقل، پشتیبانی و خرید با فرایند تولید همسو باشند، در عمل و بنا بر سابقه قبلی مدیریت زنجیره عرضه، مدیریت پشتیبانی و تامین مواد اولیه را تحت الشعاع قرار می دهد. براساس دیدگاه SCM در پشتیبانی، تمركز بر هماهنگی فعالیت های پشتیبانی كارخانه در زنجیره ارزش است. بیرون كشیدن مواد از زنجیره عرضه در پاسخ به الگوهای تقاضا، به جای وارد كردن آنها در زنجیره عرضه در پاسخ به پیش بینی ها، به سازمان این امكان را می دهد كه به تقاضاهای نامعلوم پاسخ موثر داده و جریان ها را در زنجیره عرضه سرعت دهد و مدیریت انبارداری را بهتر پیاده كند و سطوح خدمات رسانی خود را بهبود بخشد. این درست مترادف با مفهوم سیستم های پشتیبانی یكپارچه است. تمركز عرضه مترادف با روان سازی و منطقی سازی اصول عرضه است و به یكپارچه سازی عرضه كنندگان به منظور توسعه محصول و فعالیت های تولیدی منجر می شود. مدیریت زنجیره عرضه نشان دهنده كاهش و روان سازی عرضه كنندگان به منظور تسهیل در ارتباط بین آنها، افزایش اتحاد عرضه كنندگان كار با عرضه كنندگان به نحوی كه انتظارات را برآورد و دخیل كردن تامین كنندگان در فرایندهای بهبود محصول به منظور استفاده از توانایی ها و تجربیات آنان است. این موضوع سبب خواهد شد كارخانه ها نه تنها از منابع خارجی آسانتر استفاده كنند و این منابع قابلیت انعطاف با نیازهای تولیدكننده را داشته باشند بلكه تجربیات، توانایی ها، تكنولوژی و كارایی عرضه كنندگان نیز به درون سیستم راه یابد.

مدیریت عرضه و مدیریت پشتیبانی ـ هر دو ـ بر كارایی تاثیر می گذارند. سابقه پشتیبانی نشان می دهد كه هماهنگ سازی های درون كارخانه ای، یكپارچه سازی عملكردها مثلاً یكپارچه سازی پشتیبانی یا خرید، استراتژی پشتیبانی مشتری مدار و مدیریت پشتیبانی به عنوان فعالیتی یكپارچه كاملاً با عملكرد اجرایی مرتبط هستند. از دیدگاه عرضه، بهبود عرضه، شراكت عرضه كننده، درگیری عرضه كننده و انتخاب منابع به صورت استراتژیك بر كارایی عملیات خرید اثر می گذارند. به علاوه تمامی این عوامل بر كارایی تجارت خرید تاثیر دارند.

نوع مطلب : مهندسی صنایع، تحلیل سیستمها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 13 آذر 1396 05:35 ب.ظ
فوق العاده قرار داده است، بسیار آموزنده است. من تعجب می کنم چرا مخالف
کارشناسان این بخش این را درک نمی کنند. شما باید خود را ادامه دهید
نوشتن من مطمئن هستم، شما در حال حاضر یک پایگاه خواننده بزرگ هستید!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:08 ق.ظ
Today, I went to the beach with my children. I found a sea
shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but
I had to tell someone!
جمعه 25 فروردین 1396 02:09 ب.ظ
You are so interesting! I don't suppose I've read a single thing like that before.
So nice to find somebody with a few genuine thoughts on this subject.
Seriously.. thanks for starting this up. This website is something
that is needed on the internet, someone with some originality!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر